Pendula

 

Waar kinderen verschillend mogen zijn. Waar betekenisvol, actief leren centraal staat, met een accent op het samenwerken. Waar sterk gewerkt wordt aan sociale verbondenheid, thuis, op school en in de omgeving. Waar talent tot ontwikkeling komt. Het kind, uw kind, centraal. Wij helpen het opgroeien en bereiden het voor op de wereld om ons heen.

Leren in een leer- en leefklimaat waarbij veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn. We werken binnen voor kinderen heldere structuren met aandacht voor de verschillen in ontwikkeling. Het zelfstandig werken wordt al vroeg gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen tijdens hun schoolloopbaan in aanraking komen met diverse vormen van cultuur. Kennis opdoen is natuurlijk belangrijk, maar kinderen moeten zich ook kunnen ontwikkelen als persoon. Voor een goede schoolloopbaan vinden we de contacten met de ouders erg belangrijk.

Sinds juli 2011 zitten we in een compleet nieuw schoolgebouw. Daar kunnen we onze visie nog beter gestalte geven. Dit doen we samen met onze partners op Kindercampus Pendula: consultatiebureau GGD en Kinderstad. Door onze intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf ontstaat er een doorgaande lijn voor alle kinderen. Ook de voor- en naschoolse opvang is daarbij goed geregeld. We willen tevens van onze school een prachtige ontmoetingsruimte maken met activiteiten voor en door wijkbewoners.

 

Pendula: krachtig actief!

Klik hier om terug te gaan naar Oude stad Zuidoost.

Hoogvensestraat 49
5017 CA Tilburg
www.bspendula.nl


Locatiedirecteur: Jan-Piet Kruijs
013 543 6388
info@bspendula.nl